Балка

Наименование продукции Цена, руб/тн
Балка 10 ст3сп/пс5 дл=9,0м с ост., имп. 40,530.00
Балка 12 Б1 ст3сп/пс5 дл=12.0м с ост. 41,050.00
Балка 12 ст3сп/пс5 дл=9,0м с ост., имп. 39,450.00
Балка 14 Б1 ст3сп/пс5 дл=12.0м с ост. 37,130.00
Балка 14 ст3сп/пс5 дл=12.0м с ост., имп. 35,140.00
Балка 16 Б1 ст3сп/пс5 дл=12.0м с ост. 40,840.00
Балка 16 ст3сп/пс5 дл=12.0м с ост., имп. 37,830.00
Балка 18 ст3сп/пс5 дл=12.0м с ост., имп. 37,950.00
Балка 20 Б1 ст3сп/пс5 дл=12.0м с ост. 47,870.00
Балка 20 К1 ст3сп/пс5 дл=12.0м с ост. 10,940.00
Балка 20 К2 ст3сп/пс5 дл=12.0м с ост. 51,330.00
Балка 20 ст3сп/пс5 дл=12.0м с ост., имп. 34,980.00
Балка 20 Ш1 ст3сп/пс5 дл=12.0м с ост. 53,800.00
Балка 24 М ст3сп/пс5 дл=12.0м с ост. 38,160.00
Балка 24 М ст3сп/пс5 дл=12.0м с ост., имп. 38,150.00
Балка 25 Б1 ст3сп/пс5 дл=12.0м с ост. 53,780.00
Балка 25 Б2 ст3сп/пс5 дл=12.0м с ост. 53,730.00
Балка 25 К1 ст3сп/пс5 дл=12.0м с ост. 51,560.00
Балка 25 К2 ст3сп/пс5 дл=12.0м с ост. 51,480.00
Балка 25 Ш1 ст3сп/пс5 дл=12.0м с ост. 53,720.00
Балка 30 Б1 ст3сп/пс5 дл=12.0м с ост. 50,210.00
Балка 30 Б2 ст3сп/пс5 дл=12.0м с ост. 50,300.00
Балка 30 К1 ст3сп/пс5 дл=12.0м с ост. 51,370.00
Балка 30 К2 ст3сп/пс5 дл=12.0м с ост. 51,540.00
Балка 30 М ст3сп/пс5 дл=12.0м с ост. 53,610.00
Балка 30 ст3сп/пс5 дл=12.0м с ост., имп. 39,830.00
Балка 30 Ш1 ст3сп/пс5 дл=12.0м с ост. 53,850.00
Балка 30 Ш2 ст3сп/пс5 дл=12.0м с ост. 53,810.00
Балка 30 Ш2 ст3сп/пс5 дл=8.7м, б/у 41,730.00
Балка 30 Ш2 ст3сп/пс5 н/д, б/у 41,260.00
Балка 35 Б1 ст3сп/пс5 дл=12.0м с ост. 50,220.00
Балка 35 Б2 ст3сп/пс5 дл=12.0м с ост. 50,300.00
Балка 35 К1 ст3сп/пс5 дл=12.0м с ост. 52,930.00
Балка 35 К2 ст3сп/пс5 дл=12.0м с ост. 52,970.00
Балка 35 Ш1 ст3сп/пс5 дл=12.0м с ост. 53,120.00
Балка 35 Ш2 ст3сп/пс5 дл=12.0м с ост. 53,080.00
Балка 36 М ст3сп/пс5 дл=12.0м, с ост., имп. 39,730.00
Балка 36 ст3сп/пс5 дл=12.0м, с ост., имп. 39,740.00
Балка 40 Б1 ст3сп/пс5 дл=12.0м с ост. 52,600.00
Балка 40 Б2 ст3сп/пс5 дл=12.0м с ост. 52,490.00
Балка 40 К1 ст3сп/пс5 дл=12.0м с ост. 51,190.00
Балка 40 К2 ст3сп/пс5 дл=12.0м с ост. 51,290.00
Балка 40 Ш1 ст3сп/пс5 дл=12.0м с ост. 52,790.00
Балка 40 Ш2 ст3сп/пс5 дл=12.0м с ост. 52,770.00
Балка 45 Б1 ст3сп/пс5 дл=12.0м с ост. 51,920.00
Балка 45 М ст3сп/пс5 дл=12.0м, с ост., имп. 42,110.00
Балка 45 ст3сп/пс5 дл=12.0м, с ост., имп. 40,550.00
Балка 45 Ш1 ст3сп/пс5 дл=12.0м с ост. 52,910.00
Балка 45 Ш1 ст3сп/пс5 дл=8.3м, б/у 41,180.00
Балка 50 Б1 ст3сп/пс5 дл=12.0м с ост. 52,420.00
Балка 50 Б2 ст3сп/пс5 дл=12.0м с ост. 52,430.00
Балка 50 Ш1 ст3сп/пс5 дл=12.0м с ост. 52,890.00
Балка 50 Ш2 ст3сп/пс5 дл=12.0м, с ост. 52,890.00
Балка 55 Б1 ст3сп/пс5 дл=12.0м с ост. 52,610.00
Балка 55 Б2 ст3сп/пс5 дл=12.0м с ост. 52,580.00
Балка 60 Б1 ст3сп/пс5 дл=12.0м с ост. 52,610.00
Балка 60 Б2 ст3сп/пс5 дл=12.0м с ост. 52,560.00
Балка 60 Ш1 ст3сп/пс5 дл=12.0м с ост. 42,630.00
Балка 60 Ш2 ст3сп/пс5 дл=12.0м с ост. 42,630.00
Балка 70 Б1 ст3сп/пс5 дл=12.0м с ост. 42,550.00
Балка 70 Б2 ст3сп/пс5 дл=12.0м с ост. 42,580.00
Балка 70 Ш1 ст3сп/пс5 дл=12.0м с ост. 42,650.00
Балка 70 Ш2 ст3сп/пс5 дл=12.0м с ост. 42,610.00